64496

Ürünlerimiz

 
Yol inşaatlarında, taban zemininin gerilme-şekil değiştirme ve mukavemet özelliklerini iyileştirmek amacıyla geosentetiklerle güçlendirilmesi, önemli bir uygulama alanıdır. Bununla birlikte, bu tür bir güçlendirmenin dinamik bir problem olduğu unutulmadan, malzemenin davranış özelliklerinin tekrarlı yükler altında yapılacak incelemelerle belirlenmesi gerçekçi bir yaklaşım olacaktır. Bu çalışmada, ince üniform kum sınıfındaki bir taban zemininin değişik geotekstil türleri ile güçlendirilerek tekrarlı yükler altındaki dayanım özelliklerinin değişimi araştırılmıştır. Deneyler, laboratuvar koşullarında dinamik burulmalı kesme deney aleti ile belirli bir rölatif sıkılıkta hazırlanan suya doygun kum numuneleri üzerinde gerçekleştirilmiştir. İzotropik koşullarda ve drenajsız olarak gerçekleştirilen bir seri deney sonucunda rastgele dağılımlı geotekstil güçlendirmesinin zeminin dinamik yükler altındaki mukavemetini belirgin bir şekilde arttırdığı gözlenmişti
www.payteks.com ©